Monday, July 18, 2016

CHÙM LỤC BÁT NGÀY 9 THÁNG 5. 2016


Hoàng Xuân Sơn

After Spring Rain. Source: Internet

xin đừng

mưa.  như liệng xuống sân nhà
bao nhiêu gạch.  ngói.  của ta bà.  người
đời mình.  một chặng mây trôi
giờ không ai biết.  nụ cười.  ở đâu
màu chiều.  kéo.  tận đâu đâu
[ở đâu.  thì cũng khởi đầu]
ở đâu thì cũng ghe tầu sít sao
đời mình.  chật hẹp.  như nhau
xin đừng nín thở.  như tàu lá xanh


vẽ bóng

khi người ta đến.  mình đi
khi người tụ lại.  mình thì túa bay
buổi chiều.  chiếc bóng.  tàng cây
bóng rơi.  chiều sậm.  đêm.  bày tú phương
mùi hương.   của mùi hương.  tuồng
nghe đi sấn sổ.  khúc tường thuỵ.  vây
rồi kín.  bưng.  một chơn mày
không còn ai vẽ bàn tay.  nguyệt.  thầm


cây lớn

cổ thụ.  có vòng ôm to
ôm lâu buồn.  xẻ.  trật trờ gân xanh
rừng khóc lên vai thị thành
bầy chim trứng rụng hóa danh tay ngàn
khi nao vò lá bạch đàn
mai xưa long não còn chan nắng mù
thơm từ một nỗi thiên thu


tùng san

hát sai một nốt mi-rề
nghe đời lậm xuống cung mê thứ buồn
bây giờ cảnh thổ bàng ngâm
bạc màu ngư lý đỏ bầm huyết dương
tang tầm khổ nạn kinh thương
cùng ê a buổi vô thường tuý vi
em cứ khóc cứ than lên vì
không còn một chỗ xanh đi biển rừng
khúc nhạc trầm.  dấu lặng.  rưng
tuổi đời mắt nhặm sơn tùng máu xương


hoàng xuân sơn


No comments:

Post a Comment