Sunday, May 22, 2016

VỊNH THÚC SINH


Mai Quang

...khắc lậu canh tàn. Tranh Trần Văn Cẩn

Đâu riêng sinh thói bốc rời,
Đắm nguyệt, say hoa vốn tính trời
Trách chàng sợ vợ kia không nhỉ?
Kinh máu ghen cuồng ấy lắm nơi!
Phong lưu hết mực
Khổ lụy như chơi
Oan nghiệt bốn dây, hồn điếng lặng
Chết trân. Bật máu. Tình ơi!

Mai Quang
(Trích Vịnh Kiều)

No comments:

Post a Comment