Saturday, May 21, 2016

TRANH TRƯƠNG VŨ


Nhà ngói đỏ trong ký ức hn mang
(tưởng nhớ Nguyễn Xuân Hoàng),
sơn dầu trên ván ép, thực hiện năm 2016.

No comments:

Post a Comment