Thursday, May 19, 2016

CHIỀU PHI TRƯỜNG, BUỒN TÊNH...

Duyên


Chicago airport

phi trường không gợi nhớ trùng phùng,
chỉ toàn là ly biệt
mỗi người mang nặng một niềm riêng
âu lo của những gì  không hay, sắp đến
bận rộn, rối bời. bận rộn, tới nơi.

bên ly beer, người dán mắt nhìn
lên màn ảnh. thấy gì không?
cell phone, computer bên cạnh
cố quên nỗi bồn chồn. chờ. đợi.

người ngó mông lung.
người qua lại.
niềm vui  giản dị
xuông sẻ. một chuyến đi.
người thân yêu
chờ. đợi, cuối con đường.

người hớt hải. vội vàng
mong đừng lỡ chuyến bay
quên. người ở lại...
gợi nhớ. kỷ niệm đời
như mới hôm qua.

ôi chiều phi trường
sao mãi buồn tênh.

duyên.
Chicago, chiều mưa 5. 11.16.


No comments:

Post a Comment