Wednesday, May 4, 2016

KHI QUA PHÀ YÊN B ÁI

Hải Phương

Bến phà Ô Lâu

Giữa trưa lầm lũi qua phà
nắng loang dấu bụi nước pha máu thù
chiếc xe hỏa chạy ngần ngừ
ngổn ngang từ đáy ngục tù bước qua.

Hai hàng họng súng a-ka
lạnh tanh màu thép chào ta lưu đày.

Hải Phương


http://thisihaiphuong.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment