Sunday, May 8, 2016

TIỂN MẸ TÀN TROHoàng Xuân Sơn


Bờ lau trắng

thả gần mặt nước khói bong
thuỷ kinh niệm xuống thanh đồng mê mê
cốt tro của mẹ thôi về
cung tay xá tiễn nghìn hoa niệm từ
lau trắng lịm bờ chân như
con mắt chùm gởi hướng lồ ồ đưa


hoàng xuân sơn
Phật Đản 2016

No comments:

Post a Comment