Wednesday, May 4, 2016

TỰ THÁN

Huy Tưởng

Cây. Tranh Đinh Trường Chinh

Ngồi gậm nhấm bao nỗi buồn.cô biệt
Nghe chiều lên. biêng biếc chồi xanh
Nghe tang hải xao lời và. nhớ tiếc
Những bóng hình thấm nguyệt.đẹp mong manh...

Con chim đó.bay về đâu.ai biết
Những cành trơ.ngóng đợi.đến bao giờ
Tôi cúi xuống. sầu đau lên lẫm liệt
Đến bao giờ.hóa bướm.những câu Thơ ?!...
HT


No comments:

Post a Comment