Friday, October 6, 2017

TRONG CÁI NHỎ CÓ CÁI LỚN


Vương Ngọc Minh

                                                        Nhà thơ Lưu Diệu Vân. Photo by KBT

tặng lưu diệu vân.

gia đình
trong tiếng Anh”family”

tôi nói tiếng việt trộn tiếng Anh
người sài gòn
trong vô thức
có thể nói nhiều khi nghe
chán lắm

nhưng tôi chịu nổi
bởi có thơ
tất có phản thơ

khởi đầu từ “you” đến “me”
rồi
từ từ mới leo lên
tới “happiness”

“thực vớ vẩn”
là ngôn ngữ đời thường
nó mô tả thực chính xác 
khi ta thấy một ai cứ chăm chăm nhìn vào khoảng không
vô tận

vậy nhé
đừng hỏi leo lên cao tận đâu?
mới ngưng

bây giờ
tôi đã là người làm thơ
giả như
cứ phải nói về chuyện leo cao  
tận đâu mới ngưng
e mất khá nhiều thời giờ
thậm chí nhiều năm

và trên hết
để mất nhiều ô xy
chắc chắn chúng ta rất khó chịu
đúng không- vivian?
..
VƯƠNG NGỌC MINH.


No comments:

Post a Comment