Saturday, October 7, 2017

THU


Vương Ngọc Minh

Lá thu. Hình Intrernet

trần gian bữa nay em về thăm
chiếc áo xưa, giờ bạc. tím bầm
chẳng thiết gì (!) cũng chẳng thiết nói
lẵng lặng ra dọn chỗ xuân nằm

bỗng dưng em đọc “có mai sau
rồi sao chăng nữa cũng chịu chết”
ôi, một mối sầu cực đau đáu
đâm tôi chí tử. máu bê bết..
..

có mai sau/ rồi
sao (!) thì cũng chết

bận trước tự tử
hụt
do tôi cứ ân hận mãi về những việc đã qua
nghĩ là làm chưa trọn 
đồng thời lại có linh cảm (từ rày trở đi
sẽ thôi cung tay chửi thề
mỗi khi nhìn ngoái vào tình hình văn học việt nam!)

do đó 
dù đã thả lỏng hết các đầu mối làm ra chuyện lớn
chuyện nhỏ (chuyện vừa!) tôi
vẫn không cách chi
tích cực
thực hiện trót lọt việc tự tử

còn nhớ bữa đấy- đi đâu (!) về
em còn hỏi “ủa ông chưa
đi bán muối à!”

hừm
trưa nay- rút kinh nghiệm lần trước
lần này đưa đầu vào tròng
hết sức cẩn trọng
nhưng
ngay lập tức có linh cảm (lại vẫn linh cảm!) từ rày
tôi còn tiếp tục cung tay chửi thề
mỗi khi nhìn vào tình hình thơ ca việt nam

quái
kéo đầu ra
đành đoạn bó buộc ôm chặt mối
ân hận
về những chuyện đã qua
mà cứ luôn nghĩ làm chưa trọn

bây giờ đang là chiều thu
ngày mai còn mở mắt
còn nói năng
chẳng may sinh mệnh dày dặc rác
có muốn tự tử
chắc chắn không xong
bởi cái linh cảm còn cung tay chửi thề 
khi nhìn vào tiền đồ việt nam
sẽ vẫn tiếp tục (!)

do đó
thề chơi trước- em cưng
I’m sorry (and to absolutely) I mean it!
..
VƯƠNG NGỌC MINH

No comments:

Post a Comment