Tuesday, October 10, 2017

MỘT ĐÊM CHÚA NHẬT


Vương Ngọc Minh.

Mua thu San Francisco

mây thu đầu núi gió lưng trăng
cơn lạnh chiều nao để bóng thầm
ly khách ven trời nghe muốn khóc
tiếng đời xô động tiếng hờn căm.
thâm tâm.


biết tôi mua thức ăn
cho lũ sóc trong công
viên golden gate, cô
ấy bảo “chuyện tất yếu!”

và, vui ra mặt. người
mỹ, quả đúng như thế
họ thương thú hoang một
cách vô bờ bến, chả

với điều kiện gì. tôi
giờ, có tính tới tính
lui chỉ tổ bạc đầu.
đời người, sống để chờ

chết, còn ở đời, chả
ai cho không ai điều
gì. mua một hộp “oy-
ster crackers” 6 đô

la 99 cent cho
lũ sóc, tôi mua cho
mình 3 đùi gà giá
99 cent cộng thuế

89 cent, vị chi
gần 2 đô la, phần
ăn của lũ sóc, xem
ra, đắt gấp hai lần

phần ăn của tôi “chuyện
tất yếu!” cô ấy vui
ra mặt còn nói “ở
đời, chả ai cho không

ai điều gì, ông cho
lũ sóc trong công viên
golden gate ăn, tất,
đời cho ông ăn!” gẫm,

thấy quả đúng thế thật,
vấn đề ở đây, tính
tới tính lui chỉ tổ
bạc đầu-- đời người, sống

để chờ chết “chuyện  tất
yếu, mà em có không
cho ông ăn, được á!”
nói đoạn cô ấy vui

ra mặt, hóa tôi có
chấm, phết, thành, câu cú 
bài này đâu ra đấy!
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

No comments:

Post a Comment