Sunday, October 22, 2017

NHỮNG CÁI CHÕNG MÙA HÈ TRÊN ĐỒI CỎ THU


Hoàng Xuân Sơn

Phong cảnh. Tranh Ngọc Dũng

prelude

dạo khúc
dạo
khúc
người đi bộ ban mai
không cần chạy theo tiếng hát
lần theo dây kéo
thanh tỏa
ngực đòng và nhụy rừng
và hương
vương
nét thở êm phát sương ngàn lá
lóng lánh mầu tinh anh huyền nụ
đừng đi sâu vào sự bí mật của rừng
sớm muộn gì mặt trời cũng sẽ
soi mói từng gai góc
khi mặt đá mòn nhẵn
hãy bình thanh
dạo chơi
cùng sắc tố vô nhiễm


lạc đề

anh mặc áo len
đi giữa bầy người phơi trần mùa hạ
lạnh lắm mùi sen ngươn
cọng chiều run lẩy bẩy
gió cây. hồ
đá nhọn ven đường lững thững
nơi giáp ranh cổng nhà số 8
còi tàu rưng rưng bay
đời muộn trước sau những luống cầy đơm xanh tàn tạ
phái biệt một cơn dông
làm người canh giữ
cánh đồng hương nhạc gần như hát khốc
nùi chỉ rối trâm anh
lần ra một mối về quang quẽ


trạng thái

đẩy tuổi lên cao tới chóng mặt
ngọn sào thời gian phá phách thử việc
gầm gừ đốt lóng
có khi nhu mì như một nùi giẻ nhúng nước
nhẩn nha lau sạch căn phòng di trú
căn bệnh thời đại đi trước những chuyến đi
nhân thân. cỗ máy. mối buộc ràng lọng cọng
hăm hở
cặm cụi
xáo
tung
khung hình nhảy múa tràn hốc mắt
loạn xạ
lõa thể cho đến lúc
bít tất đeo cườm tay

HOÀNG XUÂN SƠN
tháng 8, 9 năm 2017


No comments:

Post a Comment