Friday, October 20, 2017

GIỜ CỦA BẮT ĐẦU HOANG DÃ


Vương Ngọc Minh

 Vincent Van Gogh. Wheat Field with Crows

chuyện ban đêm của tôi
- thường
dễ tưởng tượng hơn ban ngày nhiều
đàn ông 62 tuổi

nó khác hẳn chuyện trang tử
một ngày nọ mộng thấy mình là bướm
rồi thì- sau
chẳng hiểu nổi mình mơ hóa bướm hay
bướm mơ thành người

thơ mà- lắm lúc tôi
cứ cảm thấy mình bị chia làm hai phần
cho hai thế giới
phần ban ngày chỉ tuyền quanh quẩn
ở bàn ăn

phần ban đêm
nhất nhất phải tuân thủ vào việc dựng
chào cờ/ đã thế
còn phải luân phiên thay đổi phong cách
chào cờ

dần dần tôi nhận ra
khi nào cũng đang nghĩ hết cái tôi
ban ngày
thì đến cái tôi ban đêm (chuyện
có những thứ gọi là để ăn tối
tôi ăn vào ban ngày và ngược lại

- quái lạ
gần như cái này luôn hỗ trợ cái kia
đúng với tính cách hoà hợp
hòa giải!)

cho đến giờ
biết rằng- dẫu đốt thời gian
mọi thứ
(từ dòng sống!) vẫn chả cách chi dừng
mà tôi sống cốt để ăn (chơi!)

chứ có đâu ăn để sống còn
chứ!
..
VƯƠNG NGỌC MINH.

No comments:

Post a Comment