Sunday, October 29, 2017

LỤC BÁT XANH THỜI HẬU CHĂN TRÂU Ở HOÀNG LIÊN SƠN


Hải Phương

Trăng khuya. Ảnh của Duyên

Tặng Ngọc Vân , Nguyệt Mai , Queen  , Duyên ( duyên vẽ ) , Quách Mạnh Kha , Trầm Phục Hán


1.   Nồi Cá Của Ngoại Ngọc Vân Kho Ở Cửa BÉ Nha Trang

Ở trong
nồi cá ngoại kho
có mây trên núi Đồng Bò
             mây bay .

Dưới Cửa ( Bé )
bãi rộng
cồn bày
mùi chiều
khói bếp
hương bay
nhớ nhà .

Hình như
nồi cá ( nục ) ngoại kho
ở trên đỉnh núi Đồng Bò
mây xanh .

có khi
nồi cá để dành
bữa cơm tối dọn
chung quanh ghế ngồi .

mà xa xôi mấy
xa xôi
đất trời như thể
như hồi ấu thơ .

nhớ ơi
nồi cá ngoại kho
chén cơm
đầy chén
tàn tro bụi đời .

   2.   Nguyệt Ca

Trăng ơi
trăng ngậm vành khuya
thì con trăng ấy
đầm đìa nước non .

Trăng ơi
trăng thảo nguyên còn
đêm xanh thả cỏ ( * )
trăng tròn ngân nga .

Trăng ơi
             trăng ở với ta
khuya lơ trầm tích
nguyệt ca dạt dào .

Trăng ơi
trăng với nguyệt
sớm mai chưa lặng
             sao là
nguyệt mai .

Trăng ơi
trăng hỏi han ai
áo thơ nền nã
quên cài gió khuya .

( * ) Mời đọc tác giả Toan Ánh

    3.   Điệu Sông Núi Cuồng

Em quên cài
chiếc áo khuya
thơ ta rụng trắng
trang bìa nguyên ngôn .

Em quên khép
mạch lưu tồn
mái nhà hữu thể
treo hồn lưu vong .

Em quên lời
của dòng sông
biển xanh hát mãi
điệu sông núi cuồng .

h ả i p h ư ơ n g
khi ở silicon valley
tháng 10 /2017


No comments:

Post a Comment