Monday, July 28, 2014

THI SĨthơ Đỗ Nghê                                        Cháy hoài dáng xưa. Tranh Đinh Cường

                                        tặng khánh minh

nàng thi sĩ mặc chiếc áo dài thon đỏ đứng
giữa vườn cây xanh trên những bậc thang
xám đưa mắt nhìn vòm trời lá mạ muốn
vụt bay lên như một loài chim lạ ngứa cổ
hót chơi nhưng khung sắt tự bao giờ đã
quấn chặt nàng lại bằng chiếc khung mong
manh như con rắn nước tập cho nàng
những bước lẫm đẫm thuở nào xa với
chiếc xe dần xây ngày xưa của cha của mẹ
đôi mắt nàng rưng hạt lệ vung cánh đe dọa
nhưng con rắn quyết không tha bởi nàng
thi sĩ vốn được nặn ra từ những hạt bụi
hoang vu nơi sa mạc với nguyên liệu thô là
đất nước gió lửa cùng trăm nguyên tố
đồng chì sắt kẽm mangan manhê vôi vữa
nên rắn có bổn phận bảo vệ nàng cho đến
khi hành thâm bát nhã balamậtđa thời
chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất
thiết khổ ách rắn mới buông dù mỗi ngày
nàng vẫn không quên yết đế yết đế bala
yết đế mà lửa vẫn vây quanh nàng bằng áo
đỏ mà nước vẫn vây quanh nàng bằng lá
xanh mà đất vẫn vây quanh nàng bằng bậc
thang xám ngoét mà gió vẫn vây quanh
nàng bằng tiếng thổi tâm thu hiu quạnh
cùng tiếng chim kêu ran mời gọi nàng vẫn
trơ trơ không sao thoát được con rắn nước
quấn chặt thân mình chỉ còn ánh mắt nhìn
theo nhìn theo…
nàng thi sĩ chỉ còn có cách gắn chặt với
trần gian thêm chút nữa…
rồi thêm chút nữa

đỗ nghê
(nguồn: blog Trần Thị Nguyệt Mai)

No comments:

Post a Comment