Wednesday, October 9, 2019

THƠ TIỄN DU TỬ LÊ


Nguyễn Thị Khánh Minh

Khánh Minh. Duyên.Tùng & Du Tử Lê

Ai cùng nói mới hôm qua
Ai cũng nghẹn lời
anh mới đây thôi mà

MÀ NGHÌN TRÙNG CHIA XA...

Bóng tối buông. Ngày im lặng khuất
Có ánh sao khuya dịu dàng tắt
Va ngân hà hàng hàng nến thắp

Có linh hồn trong suốt đang bay*
Có hạt lệ. Ngạc nhiên roi. vỡ
Nỗi đau kia chưa kịp tượng hình

Điều gì vội như cơn gió thoảng
Điều gì như bóng nặng ngàn thâu
Nỗi đau mọc nghìn dao. Vết cắt

Nỗi đau nhìn sâu thẳm lòng nhau
Trong vô cùng xa vô tận gặp
Sợi tơ trời và. Sợi tóc xưa sau

Nỗi đau rơi từ hạt sầu vô thuỷ
Nỗi đau theo về hạt biển vô chung
Trái tim kia là gò mộ cuối cùng...**
Oct 9.2010

* linh hồn trong suốt: chữ Khuất Đẩu
** thơ Du Tử Lê:

Bởi trái tim là gò mộ cuối cùng
vâng, giờ này hình ảnh anh đã ở trong trái tim của anh em bằng hữu...
Ntkm

No comments:

Post a Comment