Wednesday, October 9, 2019

NHỚ DU TỬ LÊ


Hoàng Xuân Sơn

Du Tử Lê & Khúc Thụy Du

Mai Tho nhn

Vẫn là vô địch áo vàng thơ
Cự Phách như nhiên.  trước.  tới giờ
Thả cánh hoa Lê bay về cội
Đi với về.  Cùng một nghĩa mơ


gi lên tưng

                                         . . . và [ y hệt ] Du Tử Lê

gối lên thân tượng. dù đau
có ta có tượng
có đầu, đuôi
nghe
có thiên lương một buổi về
đất dung dưỡng phận
trời che mái đầu
gối qua chiều
khúc mưa mau
khúc nắng gió sớm
bắc cầu thụy du
tượng ôm thân giữa sa mù
có ta có tượng
nghìn thu gối cùng


hình dung t, sau mc nim

tôi đi rất lâu ngoài trời
và khi chậm lại bỗng cười như nhiên
chợt nhớ rằng mình đương quên
ra đi không nón về nhà không khăn
quên luôn một quãng thăng trầm
chỉ nhớ mình giữ khăng khăng lấy mình
tôi cười rất lâu với tình
yêu,  đương tỏa sáng.  chợt thình lình.  ui

H O À N G   X U Â N   S Ơ N

Nguyện bạn ra về thanh thản!

No comments:

Post a Comment