Thursday, April 4, 2019

LỜI THỞ THAN


Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư. và tuyết

Lên chức  ngu vương
Tóc râu bạc trắng, huy chương lẫy lừng
Cái này Anh dũng  lưng tròng
Cái này vô địch giặt quần ngửi phân
Cái này bội tinh nấu ăn
Cho người không biết dở ngon là gì !
Cái này quân quán nhất nhì
Mỗi ngày nghe vợ chửi lì thành chai
Cái này có một không hai
Đi thám báo, đôi mắt mù tìm ma !
Cái này, hơn cả Oscar
17 năm đóng vai chàng Tarzan
Tarzan thì chỉ đu dây
Còn ta, làm khỉ đu đèo cán dao
Để làm mấy chuyện tào lao
Nay báo miểu. mai báo chùa tặng chơi
Rồi hứng flipbook báo trời
Chẳng ma nào đọc hay đoái hoài liếc qua
Để rồi bị rủa " lão già
Gần ngày xuống lỗ mà vẫn còn ham danh
Ham gì cái chức ngu vương !" 
THT

No comments:

Post a Comment