Tuesday, April 2, 2019

GIỚI THIỆU THƯ QUÁN BẢN THẢO 84


Con tôi đã thức dậy rồi
Đang thi nhau nhả những tờ giấy in
Đứa dưới hầm, đứa ở trên
Đứa chạy chậm, đứa thì nhanh cấp kỳ
Tôi thì ream giấy trong tay
Chạy lên chạy xuống, xem chừng đầy vơi
Con tôi đã thức dậy rồi
84 Bản thảo  sắp ra đời, bà con!
TRẦN HOÀI THƯ


No comments:

Post a Comment