Sunday, January 29, 2023

GIÓ BẤC

Đỗ Hồng Ngọc
 
Hoa mai nhà người 
Đi giữa Saigon
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết!
 
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay Xuân về
Vỡ òa ngực biếc!

ĐHN
  

No comments:

Post a Comment