Tuesday, October 21, 2014

THƠ HOÀNG XUÂN SƠN

trăng uyển

Trăng khuya. Ảnh của Duyên. Michigan

tròn trăng hết một phương buồn
rồi dần khuất tịch màu chuông nẫu vàng
chiều ngồi đọ bóng thu sang
mà mình với lá cùng han rỉ mùa
ngọn bút dìm xanh sách.  khuya
sao còn máy động giữa đùa cợt nghe
đời mình vẫn có lúc che
nếp nhăn ngày cũ ôm lề thói quen
đã yên với trụ không đèn
thì dù trăng kiệt còn hen bóng người


khúc riêng.  núi
                                               
                                   đôi khi đứng bên triền đá dựng
                                   anh hoang mang sợ núi đè mình
                                                            Phạm cao Hoàng
mình là núi.  đâu sợ đè
mà sợ cái kiến nằm che cổng đời
lên chừng một khoảng mây trôi
núi thì núi quạnh mây trời vẫn bay
cúi nhặt mình hay khoanh tay
nhìn mây hóa giải khúc bày tỏ riêng

HXS
18 octobre 2014

No comments:

Post a Comment